Top

Branża pośrednictwa finansowego w IV kwartale 2018 r.

Rok 2018, czyli rok rekordów na rynku pośrednictwa finansowego

Branża pośrednictwa finansowego w Polsce zakończyła 2018 r. z bardzo dobrymi wynikami sprzedaży. Wartość nowych umów zawartych przy udziale ekspertów ZFPF w IV kwartale wyniosła ponad 6,4 mld zł, co oznacza wzrost aż o 45 proc. w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Eksperci ZFPF pośredniczyli także w udzieleniu kredytów gotówkowych na 775 mln zł, co r/r daje wzrost na poziomie 51 proc. Po bardzo dobrych trzech kwartałach, niespodzianką jest natomiast mocny spadek (o 31 proc.) wartości udzielonych kredytów dla firm w IV kwartale. Jest to wynik nagłego, drastycznego pogorszenia się dostępność tego rodzaju finansowania.

Bardzo dobre zamknięcie roku dla pośredników

Firmy zrzeszone w ZFPF w 2018 r. zanotowały rekordowo wysoką sprzedaż. Największy wzrost wolumenów dotyczy kredytów hipotecznych. Od stycznia do grudnia 2018 r. firmy zrzeszone w ZFPF pośredniczyły w udzieleniu kredytów mieszkaniowych o łącznej wartości 24,5 mld zł, co oznacza, że wartościowo prawie co druga umowa kredytowa była zawarta przy udziale ekspertów ZFPF. Tylkow samym IV kw. wolumen sprzedaży hipotek wyniósł ponad 6,4 mld zł, co daje wzrost o 45 proc. w porównaniu do analogicznego >okresu z zeszłego roku. Duże zainteresowanie usługami pośredników utrzymywało się od początku roku i nie zostało wyhamowane przez zmiany, które wpływały na kondycję całego sektora, takie jak: wygaszenie rządowego programu dopłat do kredytów hipotecznych – Mieszkanie dla Młodych, ograniczenie dostępności finansowania przez banki, czy rosnące ceny nieruchomości, które osiągnęły poziom z lat 2007-2008. Rynek pozytywnie stymulowały za to stopy procentowe, który utrzymywały się na niskim poziomie, dobra koniunktura i rosnące płace.

Wyniki sprzedaży firm zrzeszonych w ZFPF za IV kw. 2018 r. potwierdzają, że Polacy nieustająco darzą pośredników finansowych zaufaniem. Pośrednicy finansowi nie tylko posiadają wiedzę na temat kosztów kredytów dostępnych w większości banków obecnych na polskim rynku, ale również są w stanie podpowiedzieć, w którym z nich Klient ma największą szansę uzyskać finansowanie. Są też osoby, które odwiedzają biuro eksperta finansowego, szukając porad, np. jak zwiększyć zdolność kredytową, a tym samym, poprawić swoje szanse na otrzymanie środków. Zadowoleni klienci doceniają takie wsparcie i polecają usługi pośredników swoim znajomym i rodzinie.

Adrian Jarosz, Prezes Związku Firm Pośrednictwa Finansowego, Prezes Zarządu Expander Advisors: Rok 2018 r. był niezwykły. Wartość wypłaconych kredytów na całym rynku po raz pierwszy od 2008 r. przekroczyła 50 mld zł. Jednocześnie usługi firm zrzeszonych w ZFPF cieszyły się ogromną popularnością. W IV kw. ponad połowa (51% wartościowo) kredytów została udzielona przy wsparciu ekspertów finansowych. Dla porównania jeszcze dwa lata temu było to 38%. Polacy coraz bardziej cenią wygodę, jaką daje możliwość porównania ofert wielu banków w jednym miejscu. Ponadto, coraz większego znaczenia nabiera fakt, że eksperci wiedzą, gdzie w danym momencie najłatwiej uzyskać finansowanie, biorąc pod uwagę sytuację danego kredytobiorcy. To ważne, ponieważ banki zaostrzają kryteria udzielania kredytów w związku z nadchodzącym spowolnieniem gospodarczym.

Tabela 1: Wartość kredytów hipotecznych sprzedanych przez członków ZFPF

w III kwartale 2018 r. i IV kwartale 2018 r.

Wartość wypłaconych KREDYTÓW HIPOTECZNYCH (w mln zł)

lp.

Nazwa firmy

III kwartał 2018 r.

IV kwartał 2018 r.

1

Open Finance

2 355,00

2 253,00

2

Expander Advisors

2 115,88

2 214,00

3

Notus Finanse

834,00

906,74

4

mFinanse

642,21

645,10

5

Gold Finance

223,48

201,55

6

Alex T. Great

222,80

207,60

Razem

6 393,37

6 427,99

Źródło: Związek Firm Pośrednictwa Finansowego

Joanna Tomicka-Zawora, Wiceprezes Związku Firm Pośrednictwa Finansowego, Prezes Zarządu Open Finance S.A.: Wyraźnie poprawiająca się sytuacja finansowa gospodarstw domowych to główny powód, dla którego rok 2018 był na rynku kredytów hipotecznych najlepszym rokiem od dekady. W 2019 r., przy niskim oprocentowaniu i rosnących płacach, Polacy dalej będą chętnie szukali finansowania dla realizacji marzeń. W efekcie, zarówno na rynku gotówkowym, jak i hipotecznym spodziewamy się 2-3 proc. wzrostu wartości udzielanych kredytów. I choć udzielonych zostanie mniej kredytów mieszkaniowych – niewiele ponad 200 tysięcy – to ich łączna wartość powinna przekroczyć wynik z 2018 r. Powód jest prosty i znany już z ubiegłego roku – Polacy, aby kupić coraz droższe mieszkania, muszą zaciągać kredyty o coraz wyższej wartości.

Dominik Skrzycki, Wiceprezes Związku Firm Pośrednictwa Finansowego, Wiceprezes Zarządu mFinanse: W IV kw. 2018 r., nadal obserwowaliśmy duże zainteresowanie Klientów indywidualnych, którzy chcieli zakupić nieruchomości na kredyt. Sprzyjały temu liczne promocje kredytów hipotecznych w większości banków obecnych na polskim rynku. Wartość ich sprzedaży na poziomie ponad 6,4 mld zł jest dobrym prognostykiem dla rozwoju rynku w 2019 r.

Duże ograniczenie dostępności kredytów firmowych

W IV kwartale 2018 r. eksperci ZFPF pośredniczyli w udzieleniu kredytów firmowych o łącznej wartości 517,35 mln zł. W całym 2018 r. było to natomiast 2,4 mld zł, a więc o 2% mniej niż przed rokiem.

Adrian Jarosz, Prezes Związku Firm Pośrednictwa Finansowego, Prezes Zarządu Expander Advisors: Czwarty kwartał ubiegłego roku był bardzo trudny dla firm, chcących skorzystać z kredytu. Nagle drastycznie pogorszyła się dostępność tego rodzaju finansowania, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw. Podczas gdy w pierwszych trzech kwartałach wartość finansowania udzielonego z pomocą firm ZFPF rosła o 17%, to IV kwartał przyniósł spadek aż o 31%. Problemy w tym segmencie rynku potwierdza również niedawny raport NBP („Sytuacja na rynku kredytowym”). Przyczyn tego drastycznego spadku dostępności kredytów dla firm było kilka. Po pierwsze kłopoty związane z płynnością przeżywał jeden z banków, kierujący swoją ofertę głównie do firm. W kilku instytucjach pojawiły się też różnego rodzaju przejściowe problemy, które obecnie zostały już rozwiązane. Niestety jednocześnie pojawiły się też zmiany, które będą oddziaływały na rynek również w tym roku. Obawiając się nadchodzącego spowolnienia gospodarczego, część banków istotnie zaostrzyła kryteria przyznawania kredytów dla firm. W tym roku uzyskanie takiego finansowania również będzie utrudnione. Zachęcamy, więc do korzystania z pomocy ekspertów finansowych, którzy bardzo szybko podpowiedzą, czy w obecnej sytuacji dana firma ma szansę na kredyt, a jeśli tak to, który bank warto brać pod uwagę.

Tabela 2: Wartość kredytów firmowych sprzedanych przez członków ZFPF

w III kwartale 2018 r. i IV kwartale 2018 r.

Wartość wypłaconych KREDYTÓW FIRMOWYCH (w mln zł)

lp.

Nazwa firmy

III kwartał 2018 r.

IV kwartał 2018 r.

1

mFinanse

180,47

190,43

1

Expander Advisors

341,00

153,00

2

Open Finance

183,00

133,00

4

Notus Finanse

23,00

27,56

5

Gold Finance

11,61

10,87

6

Alex T. Great

5,10

2,50

Razem

744,18

517,35

Źródło: Związek Firm Pośrednictwa Finansowego

Wzrosła sprzedaż kredytów gotówkowych

Wyraźnie wzrosła natomiast sprzedaż kredytów gotówkowych, udzielonych przy pomocy ekspertów ZFPF. Wolumen sprzedaży w tej kategorii produktowej wyniósł 775,17 mln zł i był wyższy aż o 51 proc. w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Sprzyjała temu dobra koniunktura, a także coraz lepsza kondycja finansowa gospodarstw domowych.

Wartość kredytów gotówkowych udzielonych przez firmy członkowskie ZFPF z kwartału na kwartał rosła. IV kw. 2018 r. zamknął się z wynikiem 775,17 mln zł. W III kw. odnotowano sprzedaż tych produktów na poziomie 755,97 mln zł, czyli aż o 47 proc. więcej niż przed rokiem w analogicznym okresie. Na koniec II kw. wolumen sprzedaży wynosił już 752 mln zł, a należy pamiętać, że na koniec I kw. 2018 r. pośrednicy zrzeszeni w ZFPF udzielili kredytów gotówkowych na łączną kwotę ponad 610 mln zł, więc wzrost jest zauważalny.

Adrian Jarosz, Prezes Związku Firm Pośrednictwa Finansowego, Prezes Zarządu Expander Advisors: Rosnące płace i niskie bezrobocie sprawiły, że w 2018 r. Polacy nie obawiali się sięgać po kredyty konsumpcyjne na wysokie kwoty. Według BIK w ubiegłym roku tych o wartości 10 000 – 30 000 zł było aż o 19% więcej niż w 2017 r., a na kwoty wyższe niż 30 000 zł o 15% więcej. Zaciągając taki kredyt, szczególnie warto porównywać oferty wielu banków, gdyż różnice w kosztach skorzystania z finansowania są ogromne. Dlatego, Polacy coraz bardziej doceniają tu wsparcie ekspertów finansowych. W IV kw. wartość kredytów konsumpcyjnych, jakie pomogli uzyskać, była o ponad połowę wyższa niż przed rokiem.

Tabela 3: Wartość kredytów gotówkowych sprzedanych przez członków ZFPF

w III kwartale 2018 r. i IV kwartale 2018 r.

Wartość wypłaconych KREDYTÓW GOTÓWKOWYCH (w mln zł)

lp.

Nazwa firmy

III kwartał 2018 r.

IV kwartał 2018 r.

1

mFinanse

323,58

330,14

2

Open Finance

234,00

249,00

3

Expander Advisors

145,29

141,35

4

Notus Finanse

32,00

36,35

5

Gold Finance

14,80

11,93

6

Alex T. Great

6,30

6,40

Razem

755,97

775,17

Źródło: Związek Firm Pośrednictwa Finansowego

Dominik Skrzycki, Wiceprezes Związku Firm Pośrednictwa Finansowego, Wiceprezes Zarządu mFinanse: Ostatni kwartał minionego roku przebiegał pod znakiem zwiększonego popytu na kredyty gotówkowe. Taki stan rzeczy miał związek z poprawiającą się sytuacją finansową gospodarstw domowych, które to zjawisko obserwujemy od dłuższego czasu oraz okresem świątecznym, który oznacza często zwiększone wydatki, a co wiąże się – z sięganiem po dodatkowy zastrzyk gotówki. Powyższe czynniki przełożyły się bezpośrednio na wzrost sprzedaży kredytów gotówkowych przez członków ZFPF o 2,5% (kwartał do kwartału) do poziomu 775 mln. Kredyty gotówkowe obok kredytów hipotecznych są zdecydowanie ważną kategorią produktów dla całego sektora pośrednictwa finansowego, a wyniki sprzedażowe ZFPF pozwalają przypuszczać, że rola ekspertów finansowych w tym segmencie w 2019 r. będzie wzrastać.

Kontakt dla mediów:

Paulina Pytel

+48 575 864 444

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Członkowie ZFPF

Finpack_logo.jpgalex_logo_F_I_N.jpgexpander.jpggold_fin.pnghome_broker_logo.jpglogo_notus.jpgmFinanse.jpgopen.jpg