Top

Kolejny bardzo udany rok dla pośredników finansowych, czyli branża pośrednictwa finansowego w IV kw. 2019 r.


Branża pośrednictwa finansowego w Polsce zakończyła 2019 r. z bardzo dobrymi wynikami sprzedaży. Wartość nowych umów na kredyty hipoteczne zawartych przy udziale firm zrzeszonych w Związku Firm Pośrednictwa Finansowego (ZFPF) od października do grudnia wyniosła ponad 7,96 mld zł. Jest to aż o 24 proc. więcej niż przed rokiem. Taki wynik oznacza, że aż 67 proc. (wartościowo) kredytów mieszkaniowych zostało udzielonych z pomocą pośredników ZFPF. Eksperci pośredniczyli także w udzieleniu kredytów firmowych o łącznej wartości 588 mln zł, których sprzedaż wzrosła o 13 proc. r/r. Z kolei wartość sprzedaży kredytów gotówkowych wyniosła w IV kwartale blisko 748 mln zł.

Rekordowy udział w rynku kredytów hipotecznych

W IV kwartale 2019 r. można było ponownie zauważyć ponadprzeciętne zainteresowanie kredytami hipotecznymi. Z danych NBP wynika, że we wspomnianym okresie łączna wartość udzielonego finansowania wyniosła 11,81 mld zł. Oznacza to, że udział kredytów zaciągniętych przez konsumentów z pomocą pośredników ZFPF wzrósł do rekordowego poziomu 67 proc.

Adrian Jarosz, Prezes Związku Firm Pośrednictwa Finansowego, Prezes Zarządu Expander Advisors: Czwarty kwartał 2019 r. przyniósł historyczny wynik sprzedaży kredytów hipotecznych. Za pośrednictwem firm zrzeszonych w ZFPF udzielono ich na kwotę 7,96 mld zł, co oznacza rekordowy udział w rynku. C oraz więcej klientów korzysta ze wsparcia ekspertów finansowych, ponieważ banki podnoszą marże i zaostrzają kryteria przyznania kredytu. Jednocześnie , rosnące ceny mieszkań zmuszają do zaciągania kredytów na wyższe kwoty . Porównanie ofert i fachowa wiedza pośredników finansowych przynosi więc klientom coraz większe korzyści .  

Dominik Skrzycki, Wiceprezes Zarządu ZFPF, mFinanse: Z obserwacji rynku w IV kwartale 2019 r. wynika, iż pomimo spadku liczby klientów starających się o kredyt, rośnie średnia kwota zaciąganego zobowiązania. Widać również coraz większe zainteresowanie kredytami na zakup mieszkań z rynku wtórnego, co zapewne ma związek ze zmniejszającą się dostępnością nowych nieruchomości. Sądzimy, że kolejne kwartały będą wyglądały podobnie tj. – nadal będziemy świadkami wysokiego popytu na mieszkania, co z kolei powinno przełożyć się na dobre wyniki całej branży pośrednictwa kredytowego.


Tabela 1: Wartość kredytów hipotecznych sprzedanych przez członków ZFPF w III kwartale 2019 r. i IV kwartale 2019 r.

Wartość wypłaconych KREDYTÓW HIPOTECZNYCH (w mln zł)

lp.

Nazwa firmy

III kwartał 2019 r.

IV kwartał 2019 r.

1

Expander Advisors

2 665,81

2 653,42

2

Open Finance

2 467,00

2 223,00

3

Notus Finanse

1 557,67

1 568,42

4

mFinanse

1 048,22

909,18

5

Gold Finance

405,25

394,17

6

Alex T. Great

211,70

215,00

Razem

8 355,65

7 963,19

Źródło: Związek Firm Pośrednictwa Finansowego

Paweł Komar, Przewodniczący Rady Nadzorczej ZFPF, Notus Finanse : Kredyty hipoteczne są głównym filarem sprzedaży największych firm działających na rynku i pomimo konsolidacji sektora bankowego, która powinna utrudniać pracę niezależnym ekspertom, z roku na rok ich udział rośnie. Nie oczekujemy spowolnienia w 2020 roku „zdrowy” popyt na mieszkania powinien utrzymywać się na stabilnym poziomie ostatnich dwóch kwartałów. Jeśli nie nastąpią szybkie podwyżki stóp procentowych, sprzedaż, powinna być satysfakcjonująca. Temu zjawisku z pewnością pomaga rosnąca zdolność kredytowa Polaków oraz coraz wyższa zaciągana średnia kwota kredytu, będąca efektem wzrostu cen nieruchomości.

Kredyty firmowe: wzrost mimo zaostrzenia kryteriów

Wartość kredytów dla firm, przyznanych przy wsparciu ekspertów finansowych wyniosła 588 mln zł, czyli
o 13 proc. więcej niż przed rokiem. Rosnąca sprzedaż wśród członków ZFPF pokazuje, że przedsiębiorcy decydują się na korzystanie z zewnętrznego finansowania coraz bardziej świadomie. Nie zniechęca ich nawet
kontynuacja nieznacznego zaostrzenia kryteriów udzielania kredytów dla przedsiębiorstw1 .

Paweł Komar, Przewodniczący Rady Nadzorczej ZFPF, Notus Finanse : Najwięcej pracy do wykonania pośrednicy mają jeszcze w kategorii kredytów firmowych. To merytorycznie najtrudniejsza kategoria, ale w długiej perspektywie dzięki wzrostowi sprzedaży, możemy zyskać dużą przewagę konkurencyjną. Udział tych produktów w porównaniu do całego rynku stabilnie się rozwija i liczę, że ten trend będzie dalej kontynuowany.

Tabela 2: Wartość kredytów firmowych sprzedanych przez członków ZFPFw III kwartale 2019 r. i IV kwartale 2019 r.

Wartość wypłaconych KREDYTÓW FIRMOWYCH (w mln zł)

lp.

Nazwa firmy

III kwartał 2019 r.

IV kwartał 2019 r.

1

mFinanse

222,70

298,79

1

Open Finance

138,00

125,00

2

Expander Advisors

128,78

93,30

4

Notus Finanse

47,14

40,96

5

Gold Finance

8,75

20,54

6

Alex T. Great

7,30

9,80

Razem

552,67

588,39

Źródło: Związek Firm Pośrednictwa Finansowego

Tomasz Przyrowski, Członek Rady Nadzorczej ZFPF, Gold Finance: Dostrzegamy coraz większą aktywność w sprzedaży produktów kierowanych do przedsiębiorców, gdzie wzrost r/r wynosi ponad
13 proc., co potwierdza fakt, że finansowanie przedsiębiorstw staje się kierunkiem nie tylko banków, ale i firm pośrednictwa kredytowego.


Kredyty gotówkowe

IV kwartał był kolejnym okresem zaostrzania przez banki kryteriów udzielania kredytów konsumpcyjnych, głównie ze względu na przewidywania dotyczące przyszłej sytuacji gospodarczej w Polsce2 . Pomimo tego, łączna wartość kredytów gotówkowych udzielonych za pośrednictwem ekspertów ZFPF w IV kwartale 2019 r. wyniosła blisko 748 mln zł.

Dominik Skrzycki, Wiceprezes Zarządu ZFPF, mFinanse:  – Pomimo niewielkiego spadku sprzedaży kredytów gotówkowych w IV kwartale 2019 r., uważam, że rynek tych produktów w kolejnym roku będzie nadal się rozwijać. Takiemu trendowi będą sprzyjać zarówno niskie stopy procentowe, jak i wzrost dochodów gospodarstw domowych. Coraz wyraźniej widać również zmianę struktury sprzedawanych kredytów pod kątem kwoty zaciąganego zobowiązania. Spada liczba kredytów zaciąganych na niższe kwoty, natomiast rośnie liczba kredytów, które przekraczają kilkadziesiąt tysięcy złotych. Ma to zapewne związek z decyzjami konsumentów o wydłużeniu okresu kredytowania oraz rosnącym znaczeniem kredytów konsolidacyjnych w całościowej strukturze sprzedaży kredytów gotówkowych.

Tabela 3: Wartość kredytów gotówkowych sprzedanych przez członków ZFPF w III kwartale 2019 r. i IV kwartale 2019 r.

Wartość wypłaconych KREDYTÓW GOTÓWKOWYCH (w mln zł)

lp.

Nazwa firmy

III kwartał 2019 r.

IV kwartał 2019 r.

1

mFinanse

351,31

365,07

2

Open Finance

223,00

169,00

3

Expander Advisors

148,85

128,40

4

Notus Finanse

58,71

63,96

5

Gold Finance

17,31

13,26

6

Alex T. Great

3,80

8,10

Razem

802,98

747,79

Źródło: Związek Firm Pośrednictwa Finansowego

Tomasz Przyrowski, Członek Rady Nadzorczej ZFPF, Gold Finance: W porównaniu do analogicznego okresu z zeszłego roku, możemy zauważyć spadek o niecałe 4 proc. w sprzedaży kredytów gotówkowych, co może być spowodowane wyrokiem TSUE w kwestii zwrotu prowizji przez banki, w sytuacji wcześniejszej spłaty kredytu przez klienta, co kredytodawcy przełożyli także na branżę pośrednictwa kredytowego. 

Paweł Komar, Przewodniczący Rady Nadzorczej ZFPF, Notus Finanse : Widać zaostrzającą się „walkę” w obszarze kredytów gotówkowych pomiędzy samymi bankami, a pośrednikami. Dla jednych
i drugich jest to bardzo istotny produkt w portfolio sprzedażowym. Pomimo niższych wolumenów, bardzo atrakcyjny przychodowo. Efekty tej „walki” widać w działaniach marketingowych w których to koszty pozyskania klienta zainteresowanego pożyczką na dowolny cel konsumpcyjny stale rosną.


1 Raport NBP, Sytuacja na rynku kredytowym, I kwartał 2020.
2 Raport NBP, Sytuacja na rynku kredytowym, I kwartał 2020.

Członkowie ZFPF

Finpack_logo.jpgcredipass.pngexpander.jpglendi-logo-rgb.pnglogo_notusv2.jpgmFinanse.jpgphinance.png