MISSING TRANSLATION - Jak zostać członkiem ZFDF

MISSING TRANSLATION -

Członkami Związku mogą zostać pracodawcy z branży pośrednictwa finansowego działający na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Członkowie ZFDF mogą być:

  • zwyczajni
  • honorowi
  • wspierający

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zainteresowana działalnością ZFDF, która zobowiązała się do świadczenia na jego rzecz pomocy finansowej, rzeczowej lub doradczo merytorycznej.

Decyzję o przyjęciu nowego członka podejmuje Zarząd w formie uchwały, na pisemny wniosek zainteresowanego, w terminie nie dłuższym niż miesiąc od daty złożenia kompletnego wniosku. Do wniosku zainteresowany członkowstwem dołączyć musi rekomendację co najmniej dwóch dotychczasowych członków ZFDF.

Członkowie ZFPF

Previous Next
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.