MISSING TRANSLATION - Porady dotyczące inwestycji

MISSING TRANSLATION -

Chcemy z żoną zainwestować pieniądze. Udało nam się zaoszczędzić 15 000zł. W co w obecnej sytuacji najlepiej zainwestować: lokaty, fundusze, czy ostatnio bardzo popularne inwestycje w kruszce?

Zasadniczo, im bliżej wieku emerytalnego, tym lepiej podejmować decyzje obarczone mniejszym ryzykiem, inwestując oszczędności. W istocie, w okresie ostatnich, co najmniej pięciu ostatnich lat przed jego osiągnięciem, podstawowym celem lokowania kapitału powinna być ochrona jego siły nabywczej przed inflacją. W takiej sytuacji najbardziej oczywistymi i stosunkowo prostymi w obsłudze instrumentami są depozyty bankowe oraz obligacje skarbowe, a także coraz popularniejsze obligacje przedsiębiorstw. Zyski jakie oferują nie powalają może na kolana, są jednak pewne i łatwe do przewidzenia, co pozwala sensownie zaplanować ewentualne przyszłe wydatki.

Ważne, żeby nie ograniczać sobie pola wyboru do oferty tylko jednej instytucji finansowej, np. banku, w którym mamy konto. Konkurując ze sobą, instytucje często zmieniają ofertę, proponując niekiedy atrakcyjne warunki. Dlatego warto, w prosty sposób, korzystając z szeregu zestawień i rankingów publikowanych w prasie czy w internecie, wybierać najlepsze aktualne oferty.

Bernard Waszczyk

Open Finance i Związek Firm Doradztwa Finansowego
Otrzymałam w spadku 20 tys. złotych. Chciałabym część pieniędzy pozostawić na tzw. ?czarną godzinę?, a część zainwestować. Słyszałam, że pewnym, ale mało opłacalnym sposobem oszczędzania są lokaty, a dużo więcej można zarobić na funduszach inwestycyjnych. Jaką formę inwestowania najlepiej wybrać?

Klient, który planuje pozostawienie części swoich oszczędności na tzw. ?czarną godzinę? powinien uwzględnić kilka elementów, jak m.in.: co oznacza dla niego sytuacja ?awaryjna?, w związku z którą konieczne będzie sięgnięcie po oszczędności. Jeśli na przykład będzie to utrata pracy; można odnieść się do swoich obecnych kosztów utrzymania i konsumpcji oraz założyć czas niezbędny do znalezienia nowej pracy, by określić kwotę jaka będzie niezbędna do utrzymania w okresie przejściowym. W opinii wielu osób nie powinna być to kwota mniejsza niż suma trzy miesięcznych kosztów, jakie ponosimy. Oczywiście sytuacja, która zmusi nas do wykorzystania oszczędności może być mniej lub bardziej poważna, nie dla każdego potencjalną sytuacją generująca potrzebę wykorzystania środków musi być utrata pracy, równie dobrze może być to nagły wyjazd, choroba, przeprowadzka, edukacja, remont, rodzinna uroczystość, zakup samochodu, wszystko zależy od indywidualnej sytuacji i stylu życia.

Gdy możemy określić kapitał niezbędny do zabezpieczenia nas na ?czarną godzinę? należy uwzględnić iż ważnym czynnikiem przy wyborze sposobu inwestowania tej części środków finansowych będzie ich płynność, oznaczająca stały dostęp do gotówki. Lokata bankowa zawiera ten atrybut, choć w większości przypadków zerwanie jej przed zapadalnością terminu powoduje utratę minimum części, jeśli nie całości odsetek naliczonych do momentu jej rozwiązania.

Kolejnym czynnikiem ważnym z punktu widzenia osoby inwestującej środki, które mogą być niezbędne do wykorzystania w każdej chwili jest sięganie wyłącznie po instrumenty z gwarantowaną stopą zwrotu, prawdą jest że te instrumenty nie zapewnią tak atrakcyjnych zysków, jakie potencjalnie można uzyskać inwestując kapitał w fundusze akcji lub inne bardziej skomplikowane instrumenty obarczone ryzykiem, jednak wydaje się że jeśli określiliśmy względnie dokładnie kwotę, która będzie nam potrzebna i rzeczywiście zakładamy ewentualność zaistnienia sytuacji, w której po nią sięgniemy, to należy z dużą ostrożnością wybierać sposób jej inwestowania.

Arkadiusz Rembowski

Money Expert i Związek Firm Doradztwa Zawodowego

Członkowie ZFPF

Previous Next
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.